Studii de Solutie

Alimentarea cu energie electrica YILDIZ ENTEGRE ROMÂNIA, Loc. Oarja, jud. Argeș

Alimentarea cu energie electrica SC TERAPLAST SA, jud. Bistrita

Studiul de solutie a analizat mai multe solutii de racordare la 110kV a consumatorului SC Teraplast SA, avand o putere simultan absorbita de 7 MW. Pentru scenariile retinute s-au intocmit schemele monofilare ale instalatiilor proiectate cu caracteristicile principale, s-au efectuat calculul regimurilor permanente pentru etapele 2020 si 2025 modelandu-se integral reteaua de 400, 220 si 110kV a SEN, calculul curentilor de scurtcircuit, calculul pierderilor de putere, calculul indicatorilor de fiabilitate. Pentru fiecare din cele 2 scenarii retinute, s-au evaluat lucrarile necesare, iar la final s-a facut o analiza comparativa tehnico-economica intre ele.

Studiu de solutie pentru spor de putere de 25,8 MW pentru CHE Robesti si CHE Cornetu, jud. Valcea

Racordare la MT a centralei de cogenerare Poieni 1,8 MW

Racordarea la RED a Centralei Electrice Fotovoltaice Ghelari

Racordarea la RED pe medie tensiune a Centralelor Eoliene (2*10MW) din extravilanul localitatilor Albesti si Coroana, jud. Constanta

Elaborare studiu de solutie ,,Alimentare cu energie electrica a Universal Alloy Corporation Europe, loc. Tautii Magherus, jud. Maramures” inclusiv fazele de proiectare SF, PTE+DE, PAC