Servicii

Proiectare si consultanta in domeniul electroenergetic.
Asigurăm elaborarea documentațiilor tehnice de proiectare pentru instalații electrice de orice putere și tensiune 0,4 – 400 kV) în orice fază de proiectare, inclusiv obținerea avizelor și acordurilor necesare, verificarea acestora de specialiști atestați ANRE și MLPTL și avizarea lor la beneficiarii și operatorii de distribuție și transport. Astfel beneficiarii acestor documentații le pot scoate la licitație sau încredința direct pentru execuție.

De asemenea pentru executanți putem elabora detaliile de execuție și asistență tehnică pe parcursul execuției.

Documentare a tuturor fazelor de proiect – Elaborare documentații tehnico-economice

 • STUDII DE CONSULTANȚĂ PRELIMINARĂ ȘI STUDII DE SOLUȚIE PENTRU RACORDAREA LA SISTEMUL ENERGETIC NAȚIONAL A NOILOR CONSUMATORI SAU PRODUCĂTORI
 • CONSULTANȚĂ PENTRU OBȚINEREA AVIZULUI TEHNIC DE RACORDARE
 • STUDII DE COEXISTENȚĂ A INSTALAȚIILOR ELECTRICE CU DIVERSE OBIECTIVE
 • STUDII DE EFICIENȚĂ ENERGETICĂ
 • ANALIZĂ DE RISC TEHNOLOGIC
 • STUDIU DE PREFEZABILITATE
 • STUDIU DE FEZABILITATE (SF)
 • DOCUMENTATII DE AVIZARE AL LUCRARILOR DE INTERVENTII (DALI)
 • PROIECTE TEHNICE DE EXECUȚIE (PTE)
 • DOCUMENTAȚII DE EXECUȚIE (DE)
 • DOCUMENTAȚII PENTRU AUTORIZARE DE CONSTRUCȚII (DTAC / DTAD)
 • DOCUMENTAȚII AS-BUILD
 • ÎNTOCMIM DOCUMETAȚII TEHNICE ȘI PENTRU CONSTRUCȚIILE ȘI INSTALAȚIILE AFERENTE LURĂRILOR PROIECTARE

Verificatori atestați ANRE
În cadrul firmei noastre activează verificatori de proiecte autoriați de ANRE conform legii 440/2002 și OG nr. 95/1999 pentru lucrări de montaj utilaje, echipamente și instalații tehnologice industriale.

Obținere avize, acorduri legale și autorizații de construcții
Firma noastră întocmește documentații pentru obținerea certificatului de urbanism, avizelor și acordurilor legale, precum și documentații tehnice pentru autorizație de construire la instalațiile electrice.

Specialiștii din cadrul firmei susțin documentațiile întocmite la avizarea acestora de către beneficiari, operatorilor de distribuție și operatorul de transport și sistem (Transelectrica).

Asistență Tehnică
Oferim asistență tehnică la achiziția de echipamente, la execuția și recepția lucrărilor.

Alte Servicii
Prin contractele cadru pe care le avem încheiate cu specialiști și firme atestate asigurăm servicii complete și pentru lucrări de arhitectură și rezistență aferente instalațiilor electrice, măsurători topo în coordonate Stereo 70, expertize tehnice, studii geotehnice și verificarea documentațiilor de specialiști atestați.